Adatkezelési tájékoztató a Palóc Roham által szervezett eseményekre

A Palóc Roham egyesületi szakosztály, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel az uniós rendeletben (GDPR) és hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeinek. 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja a Palóc Roham által szervezett versenyek nevezéséhez, lebonyolításához szükséges. 

Palóc Roham szakosztály adatai: 

Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület - Palóc Roham Extrém Akadályfutó Szakosztály 

3100 Salgótarján, Fáy András krt. 104. 

Adószám: 18631373-1-12

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

palocroham.hu

A versenyeinkre, rendezvényeinkre való nevezéssel és megjelenéssel, elfogadják a az adatkezelési feltételeinket. 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a hozzájárulás, azaz az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. 

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk ennek használatára a versenyeken, továbbá esetleges e-mail-es marketing célokra is. 

 A megadott adatok kezelésének időtartama és szükségessége: 

Versenyzőink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése végett, a Palóc Roham szervezésű események lebonyolítása, nevezők/résztvevők informálása, nevezés befizetéséből adódó pénzügyi nyilvántartás, rendezvényeken esetlegesen felmerülő egészségügyi probléma esetén a megadott hozzátartozó értesítése, felkeresése

Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható és az nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Azonban a évenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan versenyzőink adatait, akik nem neveznek további rendezvényeinkre, versenyeinkre. 

A megadott személyes adatok kapcsán nem történik adattovábbítás külföldre (harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére), továbbá nem történik automatizált döntéshozatal (profilalkotás) sem. 

A versenyeinkre nevezők, azaz az érintettek kérelmezhetik az adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosultak az adathordozhatósághoz. 

Marketing célú felhasználásaink

-  e-mailben hírleveleket, információkat küldhetünk ki rendezvényeinkről

- felhasználhatjuk az rendezvényeken részt vevőkről készült videókat, fényképeket a további eseményeinken, a regisztrációval és az eseményen való részvétellel versenyzőink elfogadják ennek tényét

A személyes adatokat a nevezésekhez nyilvántartjuk, illetve a versenyek során elért eredményeket, azaz időtartam, helyezés, stb. és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (fizetett nevezés, stb.) rögzítjük, publikáljuk. 

Időmérés, adatfeldolgozás 

Eseményeink javán időmérés is zajlik. Az időméréshez a megadott adatokat csak és kizárólag a nyilatkozatban meghatározott célra és módon használjuk fel. 

Eseményeinken a verseny átláthatóságának érdekében az eredményeket névvel, idővel ellátva listázzuk a résztvevőkről, a nevezések és versenyen való megjelenéssel elfogadják résztvevőink, hogy nyilvánosan megjelenjenek az eredmény vagy rajtlistákon. 

Az élményszerző programjainkon nem készül eredménylista, sem rajtlista. 

Versenyzők tájékoztatása e-mailben, nyilvános felületeinken történik. E-mailben tájékoztatást kapnak résztvevőink sikeres nevezésről tudnivalókról, felelősségi nyilatkozatról, befizetett nevezésről, további adategyeztetést illetően. 

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.

Adatok kezelői

A versenyzők által megadott személyes adataikat a szervezeten belül csak azok férhetnek hozzá, akik a regisztrációval kapcsolatos feladatokat látnak el, akik a tájékoztatásért felelnek. Ebbe a körbe tartozik a weboldal szerkesztője, a pénzügyi befizetésekért felelős személy, stb. A nevezésekről a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címekre tájékoztató e-mail érkezik a megadott adatokkal a nevezésről. 

 A nevezőkről tárolt adatok 

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához, a kapcsolattartáshoz, a verseny lebonyolításához, nevezések pénzügyi részéhez és az említett marketingcélokhoz is felhasználjuk. 

Alapadatok

  • teljes név
  • születési dátum
  • telefonszám,
  • e-mail-cím,
  • póló méret (ha az esemény nevezési díja tartalmazza a versenyzői pólót),
  • rajtszám,
  • kategória. 

16 év alattiak regisztrációja szülői beleegyezés szükséges melyet a helyszíni regisztrációkor felelősségi nyilatkozat formájában aláírva elkérünk. 

Személyes adatok törlésének lehetőségei 

Versenyzőink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból, ezzel vállalva a versenytől való visszalépést is.

A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet  hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre, illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Ennek alapján csak azoknak a versenyzőinknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Aki csak személyesen vagy átutalással nevezett, azaz nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük a versenyző nevét, minden elérhetőségét és címét, a nevezések során megadott „baj esetén értesítendő” elérhetőségeit, ha megadta, valamint az utolsó számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges. 

Sütihasználat a weboldalunkon

Ez a weboldal úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek az ön webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít nekünk, amikor ön ismét felkeresi weboldalunkat.

Jogorvoslat

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Palóc Roham valamennyi szervezője megsértené a személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogát, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot valamely elérhetőségünkön, hogy minél hamarabb felülvizsgáljuk és korrigáljuk az esetleges problémát. 

Ha azt tapasztalja, hogy a problémája jelzését követően a Palóc Roham nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

e-mail-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Az  adatkezelési feltételek változása (pl. jogszabályváltozás) esetén, a Palóc Roham szervezet az eredeti felhasználási céloktól a személyes adatok kezelésére vonatkozóan nem tér el. 

Jogi fogalmak tisztázása: 

1. Természetes személy: Élő ember, aki a személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet; 2. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;  3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  2 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 7. Adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele; 8. Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele; 9. Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly’ módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 10. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 12. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az adatkezelő a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket; 13. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 14. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 16. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein); 17. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják; 18. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 19. Adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés;

 

 

 © 2021 Paloc Roham. All Rights Reserved.